Karolovo posolstvo

Rozprávanie starého otca vnukovi o prekonávaní strachu, životných hodnotách, vnútornej sile človeka, o tom, ako konať dobro a snažiť sa robiť svet lepším. Príbeh na motívy "Karol, ktorý zostal swietym", o Karolovi Wojtylovi, pápežovi Jánovi Pavlovi II.. Slovenská republika (2016).
 Karolovo posolstvo
dokument 2016

Ohodnoťte kliknutím

0/5 z 0 hodnotení

Popis

Rozprávanie starého otca vnukovi Tomášovi o prekonávaní strachu, životných hodnotách, vnútornej sile človeka, o tom, ako konať dobro a snažiť sa robiť svet lepším. Príbeh na motívy "Karol, ktorý zostal swietym", o Karolovi Wojtylovi, pápežovi Jánovi Pavlovi II. Tomáš je mladý talentovaný výtvarník, ktorý počúva príbehy, ktoré prežil jeho starý otec a jeho vrstovníci s Karolom Wojtylom pred rokmi, keď bol prenasledovaný. V Poľsku "úradníci" zakázali výstavbu kostola v Novej Huti s tým, že ľudia nepotrebujú ani kostoly, ani pokánie. Karol Wojtyla si svojim neoblomným postojom a vierou v Boha vynútil od "vrchnosti" rešpekt a uznanie. Veriaci sa postavili za neho a za svoje presvedčenie žiť a správať sa tak, ako sa človek má. Vo filme Karolovo posolstvo sú použité animácie, ktoré vytvorí Tomáš na základe rozprávania svojho starého otca.

Zdieľajte a odporučte priateľom

Vysielanie

Karolovo posolstvo sa najbližšie dni nevysiela.

Buďme kamoši na sociálnej sieti

Filmové tipy